Amedea

 

Publicaties

  

Verwacht...

Vellinga A, Ruissen AM. Overwegingen ten aanzien van wilsbekwaamheid (werktitel). In: Psychiatrie en levenseinde (werktitel). Marijnissen R e.a. (red). Verwacht: 2022

2021

Leendertse JCP, Wierdsma AI, Berg D vd, Ruissen AM, Slade M, Castelein S, Mulder CL. Personal Recovery in People With a Psychotic Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis of Associated Factors. Front Psychiatry 2021 Feb 23; 12.

Vries F de, Godthelp A, Spruit JR, Ruissen AM, Tesselat MET, Boekhout AH. Coping with social consequences of disease-related symptoms in patients with a Metastatic Small Intestinal Neuroendocrine Tumor: a qualitative study. Journal of Neuroendocrinology 2021.

Veen S van, Ruissen AM, Widdershoven GAM. Irremediable Psychiatric Suffering in the Context of Physician-assisted Death. Canadian Journal of Psychiatry 2021

2020

Ruissen AM. De mondkappen en spatbrillen zijn op. En nu? DJP 2020

Ruissen AM. Vrijheid of gezondheid? #hebheterover DJP 2020

Widdershoven GMA, Ruissen AM. Dealing with Moral Dilemmas in Psychotherapy: The Relevance of Moral Case Deliberation. In: Oxford Handbook of Psychotherapy Ethics 2020

Aken, B van e.a, Ruissen AM. A cohort study on recovery in psychotic disorder patients. Frontiers in Psychiatry 2020

Abma T, Ruissen AM, Ouden E den, Verdonk P. The personal motif in naturalistic case study research: developing "innerstandings" in woman's compulsive behaviour. Int J Qual Stud Health Well-being 2020; 15: 1730552

2019

Ettema EJ, Ruissen AM. Levensbeëindigend handelen in de psychiatrie (hoofdstuk 17). In: Psychiatrie en Filosofie II. Meynen G, Denys D (red). 2019

2018

Vinkers C, e.a., Ruissen AM. Acute psychiatrie (hoofdstuk 18). In: Leerboek Acute Geneeskunde, Van Vugt, Gaakeer, Henny, Kaasjager, Motz, Tan, Wulterkens (red), Bohn Stafleu en van Loghum, vierde herziene druk, 2018. 

Ruissen AM. Psychiatrie is niet voor 'dummies'. Tijdschr. Psychiatr. 2016; 58: 836

Engberts DP, Ruissen AM, Nys H. Hoofdstuk 34 Ethiek en recht. In: Handboek Ouderenpsychiatrie. Van der Mast, Heeren, Kat, Vandenbulcke M, Verhey (red), de Tijdstroom, 2018

2017

Ettema E, Ruissen AM. Hoe om te gaan met een verzoek om hulp bij zelfdoding in de psychiatrie? Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek 2017; 27 (4): 116-121

Ruissen AM. De impasse die ADHD heet. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017; 161: D2102

Widdershoven GAM, Ruissen AM, Balkom AJLM van, Meynen G. Response to Crisp and Sullivan-Bisett. J Med Ethics 2017; 43(6): 382-383

Widdershoven GAM, Ruissen AM, Balkom AJLM van, Meynen G. Competence in chronic mental illness: the relevance of practical wisdom. J Med Ethics 2017; 43(6): 374-378

Welie S, Ruissen AM. Bijwerkingen van de wilsbekwaamheidsbeoordeling. In: Wilsbekwaamheid in de medische praktijk. Hein I, Hondius A (red). Utrecht: De Tijdstroom 2017

Widdershoven GAM, Voskes Y, Ruissen AM. Coercion and compulsion in chronic mental illness – Reconsidering autonomy. In: Beneficial coercion in psychiatry? Gather J, Henking T, Nossek A, Vollmann J. Münster: Mentis 2017

2016

Ruissen AM. Richtlijn psychiatrische diagnostiek 2015: sterke positionering en enkele rafelrandjes. Tijdschr Psychiatr 2016; 4: 323

Ruissen AM, Abma T, Meynen G, Balkom AJLM van, Widdershoven GAM. Moving perspectives on competence - a naturalistic case study. Health Care Analysis 2016; 24: 71-85

2015

PROEFSCHRIFT Patient competence in obsessive-compulsive disorder VUmc

Ruissen AM. Goede resultaten kortdurende klinische psychotherapie volgens transactionele analyse bij persoonlijkheidsstoornissen.  Tijdschr Psychiatr. 2015; 5: 376 

2014

Ruissen AM. Diagnostiek en classificatie scheiden in de psychiatrie.  Tijdschr Psychiatr. 2014; 56: 523-30

Widdershoven GAM, Ruissen AM. Eating disorders. In: Thompson PB and Kaplan DM (ed.). Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics. Springer e-book 2014 

Ruissen AM. Een omgekeerde grot (over de film The Matrix en Plato’s Grotmetafoor). In: Oderwald A, Neuvel K, Tilburg W van (red). Het verwarde brein. Utrecht: De Tijdstroom 2014

2012

Ruissen AM, Widdershoven GA, Meynen G, Abma TA, van Balkom AJ. A systematic review of the literature about competence and poor insight. Acta Psychiatr Scand 2012; 125: 103-13

Ruissen AM. (Her)geboorte van betekenis (over Van de koele meren des doods – F van Eeden). In: Oderwald A, Neuvel K, Tilburg W van, Bergmans R (red). Nieuw leven. De Tijdstroom 2012  

2011

Ruissen A, Meynen G, Widdershoven GA. Perspectieven op wilsbekwaamheid in de psychiatrie: cognitieve functies, emoties en waarden. Tijdschr Psychiatr 2011; 53: 405-14 

Widdershoven GAM, Ruissen AM. De patiënt als volwaardig persoon. In: Denys D, Meynen G. Handboek psychiatrie en filosofie. De Tijdstroom 2011 

Ruissen AM, van der Horst H, Widdershoven GAM. Wilsbekwaamheid. In: Muris, JWM (red). Ouderengeneeskunde – praktische huisartsgeneeskunde. Bohn, Stafleu van Loghum 2011 

Berghmans RL, Ruissen A, Widdershoven G. Reactie op ‘Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie; stand van zaken en bespreking van een recente casus’. Tijdschr Psychiatr 2011; 20: 784-5 

Ruissen A, Meynen G, Widdershoven GA. Reactie op ‘Rechtdoen aan complexiteit; het begrip ‘wilsbekwaamheid’. Tijdschr Psychiatr 2011; 10: 776-7 

Ruissen AM. Wilsbekwaamheid in de psychiatrie. Nieuwsbrief NVBe 2011

Ruissen AM, Remijnse PL. Persoonlijkheidsstoornis kan in aanwezigheid van depressieve stoornis gediagnosticeerd worden. TvP 2011; 5: 311 – 313 

Landeweer EGM, Ruissen AM. Gast aan het woord: Rien Meijerink. TGE 2011; 1(21), 20-21 

Ruissen AM, Tilburg van W. Antipathie moet! Een pleidooi voor de ontmythologisering van de arts-patient relatie. TGE 2011; 1(21), 3-9 

2010 

Ruissen AM. Wie is hier nou gek? (over het syndroom van De Clérambault in Endless Love – Ian McEwan). In: Oderwald, AK (red). Besmet. De Tijdstroom, 2010

Ruissen AM. Kan iemand met ernstige dwang wel zelf beslissen? Silhouet 2010; 2: 11-13 

Ruissen AM, Widdershoven GAM. Dwang als zorg. Tijdschrift voor Psychiatrie 2010; 11: 798-799

2009

Ruissen AM, Schaik AM van, Beijnen JH. Clozapinegebruik en abrupt stoppen met roken; een potentieel levensbedreigende combinatie. Tijdschr Psychiatr 2009; 9: 699-703  

Ruissen AM. Het placebo-effect: nep of echt? Tijdschr Psychiatr 2009; 3: 195-196  

Ruissen AM. Wilsbekwaamheid bij klinische psychiatrische patiënten. Tijdschr Psychiatr 2009; 6: 417-418