UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


27.06.2018

Zorg voor uniformering - uniformering van zorg

Wist u dat er 4 CAO’s zijn voor psychiaters (algemene ziekenhuizen, UMC’s, GGZ en rijksambtenaren)? En dat zij veelal met verschillende kwaliteitsstatuten werken? Het is vreemd dat de ene psychiater meer of andere verantwoordelijkheden, mogelijkheden en verplichtingen heeft dan de andere. Zorg voor uniformering, om daarmee tot uniformering van zorg te komen met ruimte voor diversiteit en waarbij de arts-patient-relatie centraal staat. 
Op naar een werkbaar kwaliteitsstatuut voor álle psychiaters (niet alleen GGZ-ers) in 5 stappen!

1. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 08:14 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

19.06.2018

AMS hoofdstuk 8 (klinisch leiderschap) in de CAO-GGZ

Als psychiater zijn we elke dag bezig met diagnostiek, indicatiestelling en beleid. Dat beleid voeren we soms zelf uit, soms verwijzen we door. Om in individuele casussen goed beleid te kunnen maken, moeten we ons bezig houden met het beleid van onze poli, afdeling of team en soms zelfs met het beleid van de instelling, denk aan hoe er met diensten omgegaan wordt, het vacature-beleid (interimmers) en de opname-afspraken. Dit alles heeft directe invloed op ons werk en vraagt dus ook onze aandacht. 
 
Dat is wat klinisch leiderschap genoemd wordt: uitstijgen boven de individuele arts-patient-relatie en de brede blik aanmeten, initiatief nemen, een voorloper of aanjager zijn of het voortouw nemen. In veel instellingen is hier op informele wijze ruimte voor en in sommige instellingen is er ook een medische staf of een vakgroep waar precies dit aan de orde komt. 
 
Maar geen enkele ggz-instelling heeft een hoofdstuk zoals alle andere medisch specialisten in Nederland dat wel hebben; namelijk AMS 8 (hoofdstuk 8 uit de arbeidsvoorwaarden medisch specialisten). [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 18:35 @ algemeen | Een opmerking toevoegen