UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


02.01.2017

Wat beroepsgeheim (niet) met privacy heeft te maken

De laatste tijd is er weer veel te doen over medische gegevens en de (vermeende) onzorgvuldige omgang daarmee door verzekeraars en gemeentes. Zo nu en dan wordt er een stick of een laptop gevonden, in een trein bijvoorbeeld, met patiënteninformatie erop, waar de media dan weer schande van spreekt. En kritiek op twitterende, vloggende en bloggende artsen is ook niet van de lucht.

Vaak wordt de term ‘beroepsgeheim’ gebezigd in deze context. De vraag is of dat terecht is. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 21:05 @ algemeen, tuchtrecht, media | Een opmerking toevoegen

07.06.2016

Publicatie tuchtmaatregelen

Een beetje buikpijn kreeg ik ervan, toen ik die dag de krant opensloeg. Maatregelen opgelegd door de tuchtcolleges worden sinds 2012 gepubliceerd. Ik vind het heftig. Wie het was, weet ik niet. Maar behalve in deze ene casus, is deze arts waarschijnlijk ook patiënten tot steun geweest, heeft hij geprobeerd zijn artsentaken een beetje fatsoenlijk vorm te geven, kortom, gewoon zijn werk te doen. 
 
En zo zijn er ook veel hardwerkende collegae die misschien iets berispingswaardigs gedaan hebben, maar die geen maatregel kregen, gewoonweg omdat er -gelukkig?- niemand een tuchtklacht tegen hen indiende. Want hoeveel procent van de fouten-makende-artsen krijgen een tuchtklacht die gegrond verklaard wordt (antwoord: volstrekt onbekend). [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 19:48 @ tuchtrecht | Een opmerking toevoegen

26.05.2016

Mijn patiënt moet verhoord worden en ik word gevraagd om advies. Wat nu?

Ik had het laatst zelf aan de hand: een patiënt van me moest verhoord worden en ik werd gevraagd om advies. In eerste instantie door een verpleegkundige die weer door de politie gevraagd was. Maar wat is nu mijn rol als psychiater? De minister schrijft in 2008: ”Kwetsbare verdachten mogen door de politie worden verhoord, tenzij de behandelend arts daar om medische redenen niet mee instemt. Zodra er enige indicatie bestaat dat de verdachte medische hulp behoeft dan wel dat hij in een zodanige lichamelijke of psychische staat verkeert, dat twijfelachtig is of hij een verklaring in vrijheid kan afleggen, zal de politie het oordeel van een arts inwinnen over de vraag of betrokkene kan worden verhoord.” Dat suggereert dat je er als arts inderdaad iets over kan en moet zeggen. 
Dat staat echter haaks op het standpunt van de KNMG dat een arts geen verklaringen afgeeft over de eigen patiënten. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 19:12 @ tuchtrecht

08.05.2016

Mooie uitspraak of onbegrijpelijk vonnis? Vul de poll in!

Bij het doorbladeren van een stapel oude vaklectuur stuitte ik in Medisch Contact op een uitspraak van het centraal tuchtcollege uit december 2013. Het betrof een huisarts die uit nonchalance, zo lijkt het, een dubbele pneumonie miste bij een 70-jarige man. Reeds driemaal eerder was een tuchtklacht tegen de huisarts gegrond verklaard. Daarom adviseert het regionaal tuchtcollege een psychotherapeutische behandeling en legt daarnaast een schorsing op van twee maanden. Het centraal tuchtcollege gaat nog een stap verder, en legt een voorwaardelijke schorsing van zes maanden op met psychotherapeutische behandeling als voorwaarde. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 19:10 @ tuchtrecht | Een opmerking toevoegen

12.04.2016

Hoofdbehandelaar GGZ in 2016

1 De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt ook daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de hoofdbehandelaar via direct contact met de patiënt/cliënt. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de hoofdbehandelaar worden verricht.
2 De hoofdbehandelaar stelt in overleg met de patiënt het behandelplan -gericht op verantwoorde behandeling (naar de stand van de wetenschap, richtlijnconform)- vast.
3 De hoofdbehandelaar weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de medebehandelaars in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
4 De hoofdbehandelaar ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 15:33 @ tuchtrecht, media | 1 opmerking

05.04.2016

Schrikbarende uitspraak tuchtcollege

Op 18 maart verscheen er een uitspraak van het tuchtcollege Zwolle op tuchtrecht.nl waar ik enorm van schrok. Er staan onjuistheden in, althans zo zie ik dat, en verder wordt er genadeloos hard geoordeeld over een psychiater die, blijkens de stukken, gewoon zijn best deed. Tuchtzaken worden anoniem gepubliceerd, ik weet dus niet wie de psychiater (verweerder) in kwestie is. Mogelijk zijn er omstandigheden (recidive, stukken die niet in de uitspraak staan vermeld) die relevant zijn. 

Maar eigenlijk doet dat er niet toe. Tuchtrecht.nl is het visitekaartje van de tuchtcolleges. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 11:02 @ tuchtrecht

04.04.2016

Waarom leggen psychiaters de lat toch zo laag?

Vergelijk en huiver…

Een uitspraak van het Tuchtcollege deze maand over een cardioloog die een diagnose miste: 

“De vraag die centraal staat is of verweerder een verwijt kan worden gemaakt van het feit dat hij de diagnose Wolff-Parkinson-White heeft gemist en de daarbij behorende nadere evaluatie en eventueel behandeling niet heeft ingesteld. Het missen van een diagnose behoeft op zichzelf niet tuchtrechtelijk verwijtbaar te zijn, maar dat is wel het geval als vast komt te staan dat de wijze waarop een arts tot de onjuiste diagnose is gekomen in strijd is met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwame beroepsgenoot mag worden verwacht. Het College overweegt tegen deze achtergrond als volgt. (…)  
Verweerder had deze misinterpretatie van het ECG noch in 2011 noch in 2014 mogen maken. Deze is hem tuchtrechtelijk verwijtbaar. (…) Het College acht een zware maatregel passend. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 12:53 @ tuchtrecht