27.06.2018

Zorg voor uniformering - uniformering van zorg

Wist u dat er 4 CAO’s zijn voor psychiaters (algemene ziekenhuizen, UMC’s, GGZ en rijksambtenaren)? En dat zij veelal met verschillende kwaliteitsstatuten werken? Het is vreemd dat de ene psychiater meer of andere verantwoordelijkheden, mogelijkheden en verplichtingen heeft dan de andere. Zorg voor uniformering, om daarmee tot uniformering van zorg te komen met ruimte voor diversiteit en waarbij de arts-patient-relatie centraal staat. 
Op naar een werkbaar kwaliteitsstatuut voor álle psychiaters (niet alleen GGZ-ers) in 5 stappen!

1. We gaan ‘specialistische GGZ’ weer gewoon ‘psychiatrie’ noemen.

2. We gaan de KNMG-handreiking verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg leidend maken, met drie rollen: (eind)verantwoordelijke, contactpersoon en zorgcoördinator. Dat betekent dus ook dat de kinderarts of geriater (eind)verantwoordelijk kunnen zijn, en dat we daarin prima meebewegen.

3. De psychiater is in de psychiatrie (en soms ook daarbuiten, denk aan uitgebreide co-morbiditeit bij EPA) de inhoudelijk (eind)verantwoordelijke van de zorg en daarmee ook de zorgverantwoordelijke in de WVGGZ. De andere rollen worden veelal door andere disciplines geborgd. Naast de disciplines die nu ook al regiebehandelaar mogen zijn, horen daar bij uitstek ook de aios, de anios en de SPV bij. Zij verzorgen in veel gevallen een groot deel van de inhoud van de behandeling. Dit betekent ook dat elke patient in de psychiatrie (sGGZ) tenminste eenmaal door een psychiater gezien wordt. 

4. We skippen alle regeltjes uit het huidige kwaliteitsstatuut over wie wanneer waarover met wie moet overleggen. We vertrouwen op elkaars expertise, zijn mindful over onze blinde vlekken en zijn bereid ons daarop te laten aanspreken.

5. We koppelen zorg-verantwoordelijkheden los van DBC-systemen. Wie volgens de DBC of namens de verzekeraar hoofdbehandelaar/regiebehandelaar doet niet ter zake. Het gaat om de zorg.

Andrea Ruissen - 08:14 @ algemeen | Een opmerking toevoegen