UA-69269769-1

AMEDEA

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


19.04.2017

Impressie van het Voorjaarscongres 2017 in uitspraken

Arne Popma: De GVR is hét voorbeeld voor geweldloos verzet.
 
Therese van Amelsvoort: Weet wat je doet als je akineton voorschrijft! (verwijzend naar het negatieve effect op cognitieve functies bij een eenmalige gift bij jonge psychose-patienten)
 
Robert Schoevers: Het doen van diensten zou misschien wel een herregistratie-eis moeten worden. (>> vul de poll in!)

Christiaan Vinkers: We moeten minder stressen over stress. 
 
Elsbeth de Ruijter: fACT is als de moeder van alle modellen (verwijzend naar een uitspraak van een collega van haar).
 
Joeri Tijdink: NIKS doen is een optie (niet meer mopperen, initiatief nemen, kom in actie, stop met navelstaren). 
 
Roos van der Mast: We hebben meer Menno’s nodig.
 
George Bonanno: Laten we trauma als term vervangen door potentieel traumatische gebeurtenis, want traumata zijn vaak niet traumatisch. 
 
Bas Bloem: De veerkrachtige patiënt is een leuke patiënt. 
 
Neeltje Batelaan: Het eerste jaar na remissie van angststoornis of depressie doorbehandelen met een SSRI/SNRI is zinvol, na dat eerste jaar is het onbeslist. 
 
Bertine Lahuis: Psychiaters, kom uit dat ei!
 
Thomas Pattyn: Psychiaters zijn supertrots op hun vak.
 
Ton van Balkom: Tachyfilaxie is een onbekend en weinig onderzocht fenomeen; het betreft het fenomeen dat na herstart van een middel, het middel niet meer werkt.
 
Renske Bosman: Huisartsen wachten op patiënten en patiënten op huisartsen als het op afbouw van SSRI’s aankomt. 
 
Willemijn Scholten: bij afbouw van SSRI’s bij angstpatienten is CGT als terugvalpreventie niet zinvol.

Andrea Ruissen - 13:02 @ algemeen, media | Een opmerking toevoegen