UA-69269769-1

AMEDEA

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


27.11.2016

Praktische wijsheid

In Medisch Contact recent een bijdrage over ‘praktische wijsheid’, een term die een waardevolle aanvulling kan zijn in het vocabulaire om te beschrijven wat een goede (huis)arts is of wat goede (huisartsen)zorg is. Inderdaad een prachtige term die de gelaagdheid van vaardigheden van medici aangeeft. Het gaat niet alleen om de Aristoteliaanse sophia (wijsheid als in kennis), maar ook om phronesis (wijsheid als in vaardigheid). Het gaat om de kunst om te ontdekken wat in een specifieke situatie, gegeven die bepaalde context het beste is om te doen. Wij (mijn (co-)promotoren en ik) gebruikten de term om in een artikel voor het Journal of Medical Ethics (BMJ) te bespreken wat psychiaters nodig hebben om op een goede wijze om te gaan met (vermoedens van) wilsonbekwaamheid bij mensen met een dwangstoornis. Prachtig vocabulaire dus, maar nieuw, nee, dat is het niet.

Andrea Ruissen - 12:22 @ publicaties, media

09.10.2016

Weer een nieuw TGE

Het nieuwe Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is uit, een thema-nummer over de “Moraal van digitaal” over e-health en digitale innovatie in de zorg. En verder een bespreking van mijn hand van het boek “Goede GGZ” van Delespaul, van Os en anderen.

Andrea Ruissen - 15:08 @ publicaties, media | Een opmerking toevoegen

25.07.2016

Open brief aan de NVvP en de psychiaters in Raden van Bestuur van de grote GGZ-instellingen

Geachte collegae,

Ik roep u met klem op actie te ondernemen in de ‘interim-kwestie’. Er zijn in de periferie te veel interim-psychiaters, en als er niet spoedig iets gebeurt, zal de sector hier op stuk draaien.

Interim-psychiaters zijn van belang voor de GGZ. Als er een kleine percentage interim-psychiaters is binnen de totale psychiatergroep, dan is dat essentieel voor de continuïteit van zorg: onverwachte gaten, zwangerschapsverloven, ziekte-periodes en sabbaticals kunnen worden opgevuld. Interim-ers verdienen over het algemeen meer, maar dat heeft een reden: ze zijn nooit helemaal zeker van werk en worden geacht productie te leveren en krijgen daardoor geen mogelijkheid om mee te denken over de inrichting van hun team of zorgprogramma. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 19:23 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

13.07.2016

De drie grootste misverstanden over wilsbekwaamheid

#1 Wilsbekwaamheid moet je vermelden in je behandelplan.
#2 Bij wilsonbekwaamheid moet je, als dokter zijnde, wat doen. 
#3 Iemand die een mentor heeft of onder curatele staat is wilsonbekwaam. 

#1 Wilsbekwaamheid moet je vermelden in je behandelplan.

Nee, dit is niet nodig, sterker nog, het is beter van niet. De wetgever stelt alleen maar dat als je als arts geïnformeerde toestemming wilt verkrijgen van een patiënt voor een bepaalde behandeling, dat de patiënt dan wilsbekwaam moet zijn. Anders kan deze de geïnformeerde toestemming niet geven. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 14:06 @ algemeen

03.07.2016

Identiteitscrisis in de psychiatrie

Al eerder schreef ik er over op mijn blog: NVvP-voorzitter Damiaan Denys noemt de crisis in de psychiatrie een ‘identiteitscrisis’. Deze crisis is nu wel op een hoogtepunt gekomen door de recente weigering van de NVvP om te komen spreken op het jubileumsymposium van het Geneesmiddelen Bulletin; een symposium dat in het teken stond van psychofarmaca. De andere sprekers konden de goedkeuring van de beroepsvereniging niet wegdragen. Want –zo stelt de NVvP via haar voorzitter– Trudy Dehue, Allen Frances en Peter Gotzsche zijn “notoire tegenstanders van de psychiatrie”. Tja, en dan zeg je blijkbaar je voordracht af. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 18:06 @ media | Een opmerking toevoegen

17.06.2016

Gezocht: hoogleraar praktische ploeterpsychiatrie

Er zijn twee vragen die ik mijzelf de laatste jaren regelmatig stel. “Wat doe ik in hemelsnaam in deze sector?” en “Hoe kan ik voor mijn patiënt goede zorg realiseren?”. Vreemd genoeg hangen de antwoorden op deze vragen nauwelijks met elkaar samen, of misschien op een manier die op z’n minst paradoxaal genoemd mag worden. Ooit hoorde ik iemand zeggen dat de totale patiëntengroep in de ggz het meest geholpen zou zijn als we de hele ggz zouden opdoeken. Een paar patiënten zullen sterk verslechteren (maar patiënten verslechteren ook ondanks onze interventies), een boel patiënten zullen ervan opknappen (en inderdaad, opknappen doen ze nu ook, dankzij, en soms ondanks ons) en voor de meeste patiënten maakt allemaal geen verschil. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 17:39 @ media | Een opmerking toevoegen

12.06.2016

Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie: hoe kijkt men vanuit het buitenland naar ons beleid?

In februari verscheen online in het JAMA Psychiatry een artikel van Kim et al. over euthanasie en hulp bij zelfdoding bij patiënten met psychiatrische stoornissen in Nederland in de periode 2011-2014. Eén van de co-auteurs is een Nederlander, prof. Raymond de Vries onder meer betrokken bij CAPHRI in Maastricht. 
Het artikel geeft een vrij zakelijk overzicht op basis van alle verslagen die binnengekomen zijn bij de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE’s). Geslacht, stoornis, tweede arts, derde arts en dergelijke werden op een rij gezet. Natuurlijk werd er niet gekeken naar die gevallen waarin het verzoek om hulp bij zelfdoding werd afgewezen, hier is geen documentatie van beschikbaar. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 09:28 @ wetenschappelijke artikelen | Een opmerking toevoegen

11.06.2016

Nieuwe TGE is uit

Er is een nieuw nummer van Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek uit, met onder andere een bijdrage van prof. Max Stek en dr. Annemieke Dols over de morele dilemma’s die aan de orde kunnen zijn bij ECT bij ouderen.

Andrea Ruissen - 17:13 @ wetenschappelijke artikelen | Een opmerking toevoegen

10.06.2016

Classificeren is niet voor dummies

In Tijdschrift voor Psychiatrie nummer 6: de discussie tussen mijzelf en de hoogleraren Hengeveld en Beekman gaat verder. Over classificeren, dummies, de tijdsduur van een psychiatrisch onderzoek en tuchtcolleges…

Andrea Ruissen - 18:43 @ publicaties | Een opmerking toevoegen

07.06.2016

Publicatie tuchtmaatregelen

Een beetje buikpijn kreeg ik ervan, toen ik die dag de krant opensloeg. Maatregelen opgelegd door de tuchtcolleges worden sinds 2012 gepubliceerd. Ik vind het heftig. Wie het was, weet ik niet. Maar behalve in deze ene casus, is deze arts waarschijnlijk ook patiënten tot steun geweest, heeft hij geprobeerd zijn artsentaken een beetje fatsoenlijk vorm te geven, kortom, gewoon zijn werk te doen. 
 
En zo zijn er ook veel hardwerkende collegae die misschien iets berispingswaardigs gedaan hebben, maar die geen maatregel kregen, gewoonweg omdat er -gelukkig?- niemand een tuchtklacht tegen hen indiende. Want hoeveel procent van de fouten-makende-artsen krijgen een tuchtklacht die gegrond verklaard wordt (antwoord: volstrekt onbekend). [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 19:48 @ tuchtrecht | Een opmerking toevoegen

05.06.2016

Nieuwe publicatie

J Med Ethics. 2016 May 10. pii: medethics-2014-102575. doi: 10.1136/medethics-2014-102575. [Epub ahead of print]

Competence in chronic mental illness: the relevance of practical wisdom.
Widdershoven GA, Ruissen A, van Balkom AJ, Meynen G.
Author information

Abstract
The concept of competence is central to healthcare because informed consent can only be obtained from a competent patient. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 19:28 @ publicaties | Een opmerking toevoegen

26.05.2016

Mijn patiënt moet verhoord worden en ik word gevraagd om advies. Wat nu?

Ik had het laatst zelf aan de hand: een patiënt van me moest verhoord worden en ik werd gevraagd om advies. In eerste instantie door een verpleegkundige die weer door de politie gevraagd was. Maar wat is nu mijn rol als psychiater? De minister schrijft in 2008: ”Kwetsbare verdachten mogen door de politie worden verhoord, tenzij de behandelend arts daar om medische redenen niet mee instemt. Zodra er enige indicatie bestaat dat de verdachte medische hulp behoeft dan wel dat hij in een zodanige lichamelijke of psychische staat verkeert, dat twijfelachtig is of hij een verklaring in vrijheid kan afleggen, zal de politie het oordeel van een arts inwinnen over de vraag of betrokkene kan worden verhoord.” Dat suggereert dat je er als arts inderdaad iets over kan en moet zeggen. 
Dat staat echter haaks op het standpunt van de KNMG dat een arts geen verklaringen afgeeft over de eigen patiënten. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 19:12 @ tuchtrecht

Soteria

Interview met Fryda Evertse, een mooie illustratie van hoe het ook kan: omgaan met psychosegevoelige jonge mensen. Bij Soteria in Goes geldt het motto: “gewoon dóen” en “gewóón doen”. Het Soteria-huis is een open klinische faciliteit gericht op vroege interventie bij psychose. Inmiddels is de plek van psychiater vacant. Een uitgelezen mogelijkheid om ervaring op te doen met persoonlijke diagnostiek en dialoog als belangrijkste instrument.

Andrea Ruissen - 18:28 @ media

Filosofische kinderboeken

Onlangs kocht ik een drietal kinderboeken die ik erg waardeer vanwege hun filosofische en ethische dimensie. 

Als eerste is “Het boek zonder tekeningen” van B.J. Novak. Dit boek werpt een nieuw licht op het begrip autonomie tijdens het voorleesmoment met pappa of mamma. Want wie heeft nu de regie? Is dat de voorlezer. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 18:11 @ romans en films

19.05.2016

Praten

In de discussiegroep van de KNMG over artsen en ethische dilemma’s is een casus gepost over een stel met een kinderwens. De vrouw van het stel heeft een verstandelijke beperking en er is al een ouder kind dat alleen met veel extra zorg en steun, met name van grootouders en hulpverlening, thuis kan blijven wonen. De vraag is: “wat zou u doen als arts”. Welnu, daar is maar één antwoord op mogelijk, namelijk: praten. Hoe simpel kan het wezen. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 18:29 @ media