UA-69269769-1

AMEDEA

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


06.03.2017

Proud to be psy

Een maand of wat geleden werd ik geinterviewd door De jonge psychiater. En vandaag online: vijf vragen onder de titel ‘Proud to be Psy’. Het is een estafette-interview. Jeroen Zoeteman wees mij aan en ik geef het stokje graag over aan Erik Rozing. Een hele eer!

Andrea Ruissen - 19:43 @ algemeen, media | Een opmerking toevoegen

21.02.2017

Duur en weinig relevant

De reactie van Laura Batstra op de studie van Hoogman et al in The Lancet Psychiatry was snel en fel. Met vooral statistische argumenten veegde ze de vloer aan met de in de media breeduitgemeten –onterechte– conclusies dat het nu bewezen zou zijn dat ‘ADHD een hersenziekte‘ is. Haar betoog verdient bijval. En ook ik heb bezwaren, zij het van een andere orde. 
 
- Dat er (minimale) verschillen gevonden zijn maakt nog niet dat er sprake is van een (hersen)ziekte. Er worden ook verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen, homo’s en hetero’s en gelovigen en niet-gelovigen op scans. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 08:16 @ algemeen, media | Een opmerking toevoegen

15.01.2017

Wils(on)bekwaamheid?

Wellicht komt u op deze site terecht omdat u www.wilsonbekwaamheid.nl intikte. Welkom! Onder het thema ‘wilsbekwaamheid’ vind u de nodige informatie. Verder schrijf ik regelmatig op dit blog over dit onderwerp. Om gasten die vooral opzoek zijn naar informatie over wils(on)bekwaamheid te bedienen, hieronder een passage uit een artikel dat ik schreef met Guy Widdershoven en Gerben Meynen voor het Tijdschrift voor Psychiatrie. 

——–

Vragen over wilsbekwaamheid komen vaak aan de orde als patiënt en arts het niet eens kunnen worden. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 19:37 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

02.01.2017

Wie stelt de (psychiatrische) diagnose?

Laatst liepen er in ons een huis een aantal leidingen niet goed door. Ik belde een loodgieter die met een camera in een putje voor ons huis de boel onder de grond inspecteerde. Hij kwam snel tot zijn conclusie: ‘mevrouw, ik weet de diagnose! De riolering is verstopt’.

Ik heb de Van Dale er op nageslagen, en die maakt van diagnose: ‘vaststelling op grond van verschijnselen’. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 21:38 @ algemeen, media | Een opmerking toevoegen

Wat beroepsgeheim (niet) met privacy heeft te maken

De laatste tijd is er weer veel te doen over medische gegevens en de (vermeende) onzorgvuldige omgang daarmee door verzekeraars en gemeentes. Zo nu en dan wordt er een stick of een laptop gevonden, in een trein bijvoorbeeld, met patiënteninformatie erop, waar de media dan weer schande van spreekt. En kritiek op twitterende, vloggende en bloggende artsen is ook niet van de lucht.

Vaak wordt de term ‘beroepsgeheim’ gebezigd in deze context. De vraag is of dat terecht is. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 21:05 @ algemeen, tuchtrecht, media | Een opmerking toevoegen

Wilsbekwaam ten aanzien van …

De richtlijn ‘Omgaan met suïcidaal gedrag’ van het Trimbos-instituut is een handzaam document dat ik graag en vaak gebruik. Vooral het contact maken met het onderliggende affect, om het maar even in ouderwets jargon te benoemen, waardeer ik zeer. Het gaat over dialoog zoeken meer nog dan over interventies. 

Wat mij echter elke keer weer verbaast is de rol die ‘wilsbekwaamheid’ speelt in de richtlijn. De richtlijn vraagt namelijk dat men een inschatting maakt van de wilsbekwaamheid ten aanzien van het suïcidaal gedrag. De strekking is goed te volgen, maar strikt genomen klopt het niet. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 20:27 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

09.12.2016

Gewoon

De psychiater is een gewone medisch specialist. Met dat uitgangspunt schreef ik een stuk in Medisch Contact. Ik schreef er al eerder over, onder andere voor De Jonge Psychiater en in een online-artikel. Reacties welkom! En vult u vooral ook de poll in.

Andrea Ruissen - 19:15 @ algemeen, publicaties | Een opmerking toevoegen

27.11.2016

Ernstig ziek?

In de avonddienst belde een collega -een kinderarts- mij op. Er was op zijn afdeling een meisje van een jaar of 14 opgenomen die een zelfmoordpoging had gedaan door een stuk of 30 onbekende pillen in te nemen. Ze was inmiddels somatisch vrij gegeven, zoals dat dan heet: er was geen somatische opname-indicatie (meer), maar waarschijnlijk wel een psychiatrische. Daarom was er overdag gevraagd om een plekje binnen onze psychiatrische kinderafdeling, die een bovenregionale functie heeft. Er wordt alleen opgenomen als er sprake is van een fors psychiatrisch beeld dat enkel klinisch behandeld kan worden - en daar leek hier wel sprake van. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 12:36 @ algemeen

Praktische wijsheid

In Medisch Contact recent een bijdrage over ‘praktische wijsheid’, een term die een waardevolle aanvulling kan zijn in het vocabulaire om te beschrijven wat een goede (huis)arts is of wat goede (huisartsen)zorg is. Inderdaad een prachtige term die de gelaagdheid van vaardigheden van medici aangeeft. Het gaat niet alleen om de Aristoteliaanse sophia (wijsheid als in kennis), maar ook om phronesis (wijsheid als in vaardigheid). Het gaat om de kunst om te ontdekken wat in een specifieke situatie, gegeven die bepaalde context het beste is om te doen. Wij (mijn (co-)promotoren en ik) gebruikten de term om in een artikel voor het Journal of Medical Ethics (BMJ) te bespreken wat psychiaters nodig hebben om op een goede wijze om te gaan met (vermoedens van) wilsonbekwaamheid bij mensen met een dwangstoornis. Prachtig vocabulaire dus, maar nieuw, nee, dat is het niet.

Andrea Ruissen - 12:22 @ publicaties, media

09.10.2016

Weer een nieuw TGE

Het nieuwe Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek is uit, een thema-nummer over de “Moraal van digitaal” over e-health en digitale innovatie in de zorg. En verder een bespreking van mijn hand van het boek “Goede GGZ” van Delespaul, van Os en anderen.

Andrea Ruissen - 15:08 @ publicaties, media | Een opmerking toevoegen

25.07.2016

Open brief aan de NVvP en de psychiaters in Raden van Bestuur van de grote GGZ-instellingen

Geachte collegae,

Ik roep u met klem op actie te ondernemen in de ‘interim-kwestie’. Er zijn in de periferie te veel interim-psychiaters, en als er niet spoedig iets gebeurt, zal de sector hier op stuk draaien.

Interim-psychiaters zijn van belang voor de GGZ. Als er een kleine percentage interim-psychiaters is binnen de totale psychiatergroep, dan is dat essentieel voor de continuïteit van zorg: onverwachte gaten, zwangerschapsverloven, ziekte-periodes en sabbaticals kunnen worden opgevuld. Interim-ers verdienen over het algemeen meer, maar dat heeft een reden: ze zijn nooit helemaal zeker van werk en worden geacht productie te leveren en krijgen daardoor geen mogelijkheid om mee te denken over de inrichting van hun team of zorgprogramma. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 19:23 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

13.07.2016

De drie grootste misverstanden over wilsbekwaamheid

#1 Wilsbekwaamheid moet je vermelden in je behandelplan.
#2 Bij wilsonbekwaamheid moet je, als dokter zijnde, wat doen. 
#3 Iemand die een mentor heeft of onder curatele staat is wilsonbekwaam. 

#1 Wilsbekwaamheid moet je vermelden in je behandelplan.

Nee, dit is niet nodig, sterker nog, het is beter van niet. De wetgever stelt alleen maar dat als je als arts geïnformeerde toestemming wilt verkrijgen van een patiënt voor een bepaalde behandeling, dat de patiënt dan wilsbekwaam moet zijn. Anders kan deze de geïnformeerde toestemming niet geven. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 14:06 @ algemeen

03.07.2016

Identiteitscrisis in de psychiatrie

Al eerder schreef ik er over op mijn blog: NVvP-voorzitter Damiaan Denys noemt de crisis in de psychiatrie een ‘identiteitscrisis’. Deze crisis is nu wel op een hoogtepunt gekomen door de recente weigering van de NVvP om te komen spreken op het jubileumsymposium van het Geneesmiddelen Bulletin; een symposium dat in het teken stond van psychofarmaca. De andere sprekers konden de goedkeuring van de beroepsvereniging niet wegdragen. Want –zo stelt de NVvP via haar voorzitter– Trudy Dehue, Allen Frances en Peter Gotzsche zijn “notoire tegenstanders van de psychiatrie”. Tja, en dan zeg je blijkbaar je voordracht af. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 18:06 @ media | Een opmerking toevoegen

17.06.2016

Gezocht: hoogleraar praktische ploeterpsychiatrie

Er zijn twee vragen die ik mijzelf de laatste jaren regelmatig stel. “Wat doe ik in hemelsnaam in deze sector?” en “Hoe kan ik voor mijn patiënt goede zorg realiseren?”. Vreemd genoeg hangen de antwoorden op deze vragen nauwelijks met elkaar samen, of misschien op een manier die op z’n minst paradoxaal genoemd mag worden. Ooit hoorde ik iemand zeggen dat de totale patiëntengroep in de ggz het meest geholpen zou zijn als we de hele ggz zouden opdoeken. Een paar patiënten zullen sterk verslechteren (maar patiënten verslechteren ook ondanks onze interventies), een boel patiënten zullen ervan opknappen (en inderdaad, opknappen doen ze nu ook, dankzij, en soms ondanks ons) en voor de meeste patiënten maakt allemaal geen verschil. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 17:39 @ media | Een opmerking toevoegen

12.06.2016

Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie: hoe kijkt men vanuit het buitenland naar ons beleid?

In februari verscheen online in het JAMA Psychiatry een artikel van Kim et al. over euthanasie en hulp bij zelfdoding bij patiënten met psychiatrische stoornissen in Nederland in de periode 2011-2014. Eén van de co-auteurs is een Nederlander, prof. Raymond de Vries onder meer betrokken bij CAPHRI in Maastricht. 
Het artikel geeft een vrij zakelijk overzicht op basis van alle verslagen die binnengekomen zijn bij de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE’s). Geslacht, stoornis, tweede arts, derde arts en dergelijke werden op een rij gezet. Natuurlijk werd er niet gekeken naar die gevallen waarin het verzoek om hulp bij zelfdoding werd afgewezen, hier is geen documentatie van beschikbaar. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 09:28 @ wetenschappelijke artikelen | Een opmerking toevoegen