UA-69269769-1

AMEDEA

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


02.01.2017

Wat beroepsgeheim (niet) met privacy heeft te maken

De laatste tijd is er weer veel te doen over medische gegevens en de (vermeende) onzorgvuldige omgang daarmee door verzekeraars en gemeentes. Zo nu en dan wordt er een stick of een laptop gevonden, in een trein bijvoorbeeld, met patiënteninformatie erop, waar de media dan weer schande van spreekt. En kritiek op twitterende, vloggende en bloggende artsen is ook niet van de lucht.

Vaak wordt de term ‘beroepsgeheim’ gebezigd in deze context. De vraag is of dat terecht is. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 21:05 @ algemeen, tuchtrecht, media | Een opmerking toevoegen

Wilsbekwaam ten aanzien van …

De richtlijn ‘Omgaan met suïcidaal gedrag’ van het Trimbos-instituut is een handzaam document dat ik graag en vaak gebruik. Vooral het contact maken met het onderliggende affect, om het maar even in ouderwets jargon te benoemen, waardeer ik zeer. Het gaat over dialoog zoeken meer nog dan over interventies. 

Wat mij echter elke keer weer verbaast is de rol die ‘wilsbekwaamheid’ speelt in de richtlijn. De richtlijn vraagt namelijk dat men een inschatting maakt van de wilsbekwaamheid ten aanzien van het suïcidaal gedrag. De strekking is goed te volgen, maar strikt genomen klopt het niet. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 20:27 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

09.12.2016

Gewoon

De psychiater is een gewone medisch specialist. Met dat uitgangspunt schreef ik een stuk in Medisch Contact. Ik schreef er al eerder over, onder andere voor De Jonge Psychiater en in een online-artikel. Reacties welkom! En vult u vooral ook de poll in.

Andrea Ruissen - 19:15 @ algemeen, publicaties | Een opmerking toevoegen

27.11.2016

Ernstig ziek?

In de avonddienst belde een collega -een kinderarts- mij op. Er was op zijn afdeling een meisje van een jaar of 14 opgenomen die een zelfmoordpoging had gedaan door een stuk of 30 onbekende pillen in te nemen. Ze was inmiddels somatisch vrij gegeven, zoals dat dan heet: er was geen somatische opname-indicatie (meer), maar waarschijnlijk wel een psychiatrische. Daarom was er overdag gevraagd om een plekje binnen onze psychiatrische kinderafdeling, die een bovenregionale functie heeft. Er wordt alleen opgenomen als er sprake is van een fors psychiatrisch beeld dat enkel klinisch behandeld kan worden - en daar leek hier wel sprake van. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 12:36 @ algemeen

25.07.2016

Open brief aan de NVvP en de psychiaters in Raden van Bestuur van de grote GGZ-instellingen

Geachte collegae,

Ik roep u met klem op actie te ondernemen in de ‘interim-kwestie’. Er zijn in de periferie te veel interim-psychiaters, en als er niet spoedig iets gebeurt, zal de sector hier op stuk draaien.

Interim-psychiaters zijn van belang voor de GGZ. Als er een kleine percentage interim-psychiaters is binnen de totale psychiatergroep, dan is dat essentieel voor de continuïteit van zorg: onverwachte gaten, zwangerschapsverloven, ziekte-periodes en sabbaticals kunnen worden opgevuld. Interim-ers verdienen over het algemeen meer, maar dat heeft een reden: ze zijn nooit helemaal zeker van werk en worden geacht productie te leveren en krijgen daardoor geen mogelijkheid om mee te denken over de inrichting van hun team of zorgprogramma. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 19:23 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

13.07.2016

De drie grootste misverstanden over wilsbekwaamheid

#1 Wilsbekwaamheid moet je vermelden in je behandelplan.
#2 Bij wilsonbekwaamheid moet je, als dokter zijnde, wat doen. 
#3 Iemand die een mentor heeft of onder curatele staat is wilsonbekwaam. 

#1 Wilsbekwaamheid moet je vermelden in je behandelplan.

Nee, dit is niet nodig, sterker nog, het is beter van niet. De wetgever stelt alleen maar dat als je als arts geïnformeerde toestemming wilt verkrijgen van een patiënt voor een bepaalde behandeling, dat de patiënt dan wilsbekwaam moet zijn. Anders kan deze de geïnformeerde toestemming niet geven. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 14:06 @ algemeen

07.04.2016

Een verzoek om hulp bij zelfdoding… wat nu?

Ook nieuw op Amedea (al stond de pilotversie er al een tijdje op) is het stroomschema dat ik maakte voor psychiaters die geconfronteerd worden met een verzoek om hulp bij zelfdoding. Als het gaat om een serieus verzoek dat u bereid bent in te willigen, dan biedt de richtlijn van de NVvP uitkomst. Maar wat nou als u eigenlijk helemaal niet weet of u daar wel in mee wilt gaan? Is het verzoek wel serieus? Heeft u misschien principiële bezwaren. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 18:05 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

05.04.2016

Nieuw op Amedea

Nieuw op deze site zijn het stand up college, een interactieve werkvorm geschikt voor gemêleerde gezelschapen en het thema positionering van de psychiater met recente en minder recente bijdragen en volgende maand binnen dit thema de publicatie van een verdiepend stuk over classificatie en stepped diagnostics dat parallel aan een opinieartikel van mijn hand in Tijdschrift van Psychiatrie gepubliceerd wordt.

Andrea Ruissen - 07:10 @ algemeen