UA-69269769-1

AMEDEA

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


29.04.2016

De crisis in de psychiatrie is een identiteitscrisis

De psychiater is zijn/haar identiteit verloren. Een identiteit die vier facetten zou moeten kennen: psychotherapeut, arts, neurowetenschapper en ondernemer. De NVvP gaat zich bezig houden met het opnieuw invullen van die identiteit, de komende jaren, onder leiding van haar nieuwe voorzitter. 

Prof. dr. Damiaan Denys in zijn eerste speech als voorzitter van de NVvP. Het is een mooie speech, al gaat de vergelijking met de zelfmoordterorrist wat mij betreft een beetje mank; een dissonant in een verder erudiete toespraak.

Andrea Ruissen - 19:48 @ media

Iedere psychiater is specialist op het gebied van diagnostiek. Toch?

psychdiagnnvvpbijschol.jpgUit deze flyer: 
“De bijscholing is (…) gericht (…) op degenen die niet dagelijks met deze onderwerpen te maken hebben.” Huh? Elke psychiater is toch dagelijks bezig met diagnostiek?

Lees meer over de NVvP-bijscholing over diagnostiek.

Andrea Ruissen - 18:43 @ media | Een opmerking toevoegen

Wilsbekwaamheid is ‘hot’

Bericht van psychiatrieonderwijs.nl
 
“Op 31 maart 2016 is de  landelijke psychiatrie onderwijsprijs 2016 uitgereikt op het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Adriaan Honig en Joyce van Grinsven (OLVG West) winnen de eerste prijs! - Leerpad wilsbekwaamheid.
Hoogleraar ziekenhuispsychiatrie Adriaan Honig en psychiater in opleiding Joyce van Grinsven, hebben de eerste prijs gewonnen. 
(…)

Citaat uit het juryrapport:
“Het leerpad is transparant, stimulerend en duidelijk. De leerdoelen, de literatuur, de instructie en de expertantwoorden en het modelverslag sluiten nauwkeurig aan bij de wetgeving en richtlijn van de NVvP, en stimuleren de aios tot het vergelijken van de eigen antwoorden met die van de deskundigen.” “

Helaas kan ik de module niet bekijken, dus ik kan niet melden of ik met de prijs eens ben. Maar het is aardig dat mijn promotie-onderwerp weer eens ‘in the picture’ staat.

Andrea Ruissen - 18:13 @ media | Een opmerking toevoegen

13.04.2016

Jammer

nvvp ethiek.jpg

Andrea Ruissen - 21:25 @ media

12.04.2016

Hoofdbehandelaar GGZ in 2016

1 De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose waarbij de patiënt ook daadwerkelijk is (mede) beoordeeld door de hoofdbehandelaar via direct contact met de patiënt/cliënt. Het is hierbij mogelijk dat delen van het intake/diagnostische proces door anderen dan de hoofdbehandelaar worden verricht.
2 De hoofdbehandelaar stelt in overleg met de patiënt het behandelplan -gericht op verantwoorde behandeling (naar de stand van de wetenschap, richtlijnconform)- vast.
3 De hoofdbehandelaar weet zich overtuigd van de bevoegdheid en bekwaamheid van de medebehandelaars in relatie tot de zelfstandige uitvoering van het deel van de behandeling waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
4 De hoofdbehandelaar ziet er op toe dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 15:33 @ tuchtrecht, media | 1 opmerking

06.04.2016

Stahl gaat uit zijn bol over de DSM 5

Hij blijft leuk…stahl dsm.jpg

Andrea Ruissen - 07:50 @ media

04.04.2016

Dwang

Ik volg met interesse de website dwang.eu. Een tijdje geleden mocht ik zelf een bijdrage leveren; daarvoor herschreef ik het voorwoord van mijn proefschrift. De site is nu gestart met een lijst van behandelaren, waar ik me ook maar voor aangemeld heb. Ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij: een dergelijke lijst op een dergelijke site impliceert iets van een kwaliteitskeurmerk in zich te hebben. De makers van de site streven daar overigens niet naar, en de bekwaamheid van de behandelaar wordt door de behandelaar zelf beoordeeld.

Andrea Ruissen - 10:00 @ publicaties, media, wetenschappelijke artikelen

02.04.2016

Neurowetenschappen vs zelfinzicht

Aardig artikel van Annemarie van Stee, filosoof en cognitief neurowetenschapper, over wat we wel en ook wat we vooral niet (moeten willen) kunnen leren van de neurowetenschappen. In letter&geest dit weekend.

Andrea Ruissen - 13:18 @ media, wetenschappelijke artikelen