Amedea

Moreel beraad en IFMS

Ik ben beschikbaar als Moreel Beraad-gespreksleider, supervisor en docent. Ik verzorg daarnaast ook deskundigheidsbevordering en begeleide intervisie voor gespreksleiders Moreel Beraad.  

Voor het opleiden van gespreksleiders Moreel Beraad werk ik samen met het VUmc, afdeling metamedica

Vanaf eind 2021 faciliteer ik ook IFMS-trajecten. Ik word daartoe opgeleid door de FMS.