Amedea

Coaching

Nieuw in het aanbod van Amedea is coaching. Na jarenlang en nog steeds, doordringend, intensief en uitgebreid gesproken te hebben met mensen met een stoornis of psychische problematiek, richt ik me de laatste tijd steeds meer op mensen zonder een vastgestelde DSM-stoornis, en mét een coachvraag. Mijn ervaring met psychische klachten, stress, burn-out en aanpassingsproblematiek neem ik mee en voeg ik samen met mijn filosofische vaardigheden op het gebied van ethische dilemma's, socratische gesprekvoering en Aristoteliaanse phronesis. Begin 2022 verwacht ik geregistreerd te zijn als coach bij de NOBCO.  

Ik richt me vooral op musici, dansers en anderen uit de kunsten. Coaching voor deze groepen verzorg ik samen met Maartje Elderhuis vanuit Uit de Kunst - Collectief. Neem contact op met andrea@uitdekunstcollectief.nl voor meer informatie. Incidenteel neem ik coachopdrachten aan voor zorgprofessionals, zoals medisch specialisten en artsen (in opleiding), en promovendi. Neem contact op met info@amedea.nl voor de mogelijkheden.