UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Allerlei

Metabole screening bij antipsychoticagebruik is tegenwoordig heel gebruikelijk. Inmiddels is het zelfs binnen de meeste instellingen gebruikelijk om een somatische screening uit te voeren bij alle klinische psychiatrisch patienten en ambulant ook bij patienten met EPA (ernstige psychiatrische aandoeningen). Een aantal jaren terug ontwikkelde ik voor een grote GGZ-instelling in de Randstad dit formulier om de metabole sceening vorm te geven. Een aantal items gaan ook over de algehele lichamelijke gezondheid. In de ambulante setting kan dit formulier nog steeds heel functioneel zijn, in de klinische setting zal het over het algemeen te beperkt zijn.  

Voor het onderzoek naar bewegingsstoornissen door medicatie gebruik ik het oriënterend neurologisch onderzoek volgens Van Harten. Er is een jaar of 8 geleden een handzaam paars boekje van verschenen, gesponsord door de fabrikant van een atypisch antipsychoticum. Inmiddels is dat niet meer in de handel. Op deze site staat veel informatie, met onder andere een samenvatting van anamnese en onderzoek bij vermoeden van medicatie-geïnduceerde bewegingsstoornissen.