UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Welkom op de website van Amedea


Op deze startpagina post ik -ter leering ende vermaeck- kritische aantekeningen bij actuele en minder actuele gebeurtenissen, publicaties of debatten die betrekking hebben op ethiek, filosofie, zorg en/of psychiatrie. Reacties welkom! Kijkt u vooral ook verder op de site, bij het aanbod bijvoorbeeld of de thema's.  


25.03.2019

92% ❤️ medische staf

In de ledenraadpleging van de NVvP gaf 92% van de psychiaters en aios aan een medische staf te willen conform hoofdstuk 8 van AMS (arbeidsvoorwaarden medisch specialisten). Een gezamenlijke actie is van immens belang voor de cao-ggz-onderhandelingen van 2019.

Wat kunt u doen?
1. Richt een medische staf op. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 12:28 @ algemeen, media | Een opmerking toevoegen

23.01.2019

GGZ zonder bedden

Bron: http://www.maurice-timmermans.nl/artikelen/een-ggz-zonder-bedden/

(…) psychiater Andrea Ruissen, die een jaar geleden de scheefgroei tussen interimmers en vast personeel in haar opiniestuk Open brief aankaartte en daarop meer dan honderd reacties ontving. ‘Daaruit werd me duidelijk dat veel zzp’ers zich wel degelijk committeren aan diensten en commissiewerk. Voor sommigen zal het geld lonken, maar voor menig ander lijkt het zzp-bestaan een negatieve keuze om het klimaat in de instellingen te ontvluchten.’ (…) Maak het werken in loondienst aantrekkelijker, adviseert Ruissen. (…) er is nauwelijks zelfreinigend vermogen, zegt ze. ‘Je spreekt elkaar niet aan op dingen die niet goed gaan, want je bent al blij dat je een collega hebt.’

Wat de aantrekkelijkheid van het vak betreft, valt volgens haar winst te behalen op het vlak van medisch leiderschap. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 15:17 | Een opmerking toevoegen

12.11.2018

Vul de ledenraadpleging in!

NVvP-Ledenraadpleging – professionele ruimte voor de psychiater en positionering als medisch specialist in de GGZ
 
Geachte collega,
 
Vindt u dat u als (toekomstig) psychiater een medisch specialist bent?
Vindt u dat psychiatrie een medisch specialisme is?
Vindt u dat de psychiater binnen de (ggz-)instelling als medisch specialist gepositioneerd behoort te zijn?
Zegt u ook ja?
 
“Ja, er wordt een Statuut psychiaters in dienstverband van een (ggz-)instelling opgenomen in de cao ggz vanaf 1 juni 2019; dit statuut komt overeen met het Statuut medisch specialisten in dienstverband en wordt alleen daar waar noodzakelijk aangepast aan de situatie van de (ggz-)instelling.”
U kunt uw stem als NVvP-lid uitbrengen via de link in de e-mail die u vrijdag van de NVvP heeft ontvangen. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 08:22 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

17.10.2018

Corsendonk

De inschrijving voor de Corsendonkcursus is weer geopend. Wil je aan de slag met een vaag onderzoeksidee of een al wat verder uitgewerkt protocol? Heerlijk eten, drinken en (naar keuze) hardlopen en 24 accreditatiepunten verdienen? Genieten van een bourgondische ambiance én wetenschappelijke diepgang? De Corsendonkcursus is er voor psychiaters en niet-psychiaters en richt zich op klinisch wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie. Geef je op!

Andrea Ruissen - 19:41 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

10.10.2018

Julius Reynders - De anatomie van het geluk

“Liefde in tijden van maakbaarheid.” Ik was al langere tijd op dit debuut aan het wachten, en de samenvatting van de uitgever ken ik inmiddels zo’n beetje uit mijn hoofd. Het boek gaat over de vermeende maakbaarheid van geluk. Jonathan, een depressieve dertiger, is op zoek naar geluk, denkt daarbij aan liefde, maar verliest zich in betaalde seks - gekocht met geld of gekocht met aangeleerde versiertrucs. Als hij dan onverwacht toch liefde leert kennen, ontvalt deze hem al snel weer en keert hij terug in de staat van depressieve dertiger. Of toch niet. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 19:13 @ romans en films | Een opmerking toevoegen

21.09.2018

Manifest De Jonge Psychiater

Lees het DJP-manifest!

Andrea Ruissen - 09:11 | Een opmerking toevoegen

16.09.2018

Psychiaters: organiseer een socratisch gesprek!

De afgelopen periode ben ik, en vele anderen, bezig geweest met het onderwerp ‘de identiteit van de psychiater’. Mij viel op hoe lastig het is om met elkaar een goed gesprek te hebben over zoiets belangrijks en bijna vanzelfsprekends. Ten eerste is er de vraag waarom men nou zo graag met dit onderwerp bezig wil zijn. Doen cardiologen dat ook? En patissiers. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 13:00 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

27.06.2018

Zorg voor uniformering - uniformering van zorg

Wist u dat er 4 CAO’s zijn voor psychiaters (algemene ziekenhuizen, UMC’s, GGZ en rijksambtenaren)? En dat zij veelal met verschillende kwaliteitsstatuten werken? Het is vreemd dat de ene psychiater meer of andere verantwoordelijkheden, mogelijkheden en verplichtingen heeft dan de andere. Zorg voor uniformering, om daarmee tot uniformering van zorg te komen met ruimte voor diversiteit en waarbij de arts-patient-relatie centraal staat. 
Op naar een werkbaar kwaliteitsstatuut voor álle psychiaters (niet alleen GGZ-ers) in 5 stappen!

1. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 08:14 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

19.06.2018

AMS hoofdstuk 8 (klinisch leiderschap) in de CAO-GGZ

Als psychiater zijn we elke dag bezig met diagnostiek, indicatiestelling en beleid. Dat beleid voeren we soms zelf uit, soms verwijzen we door. Om in individuele casussen goed beleid te kunnen maken, moeten we ons bezig houden met het beleid van onze poli, afdeling of team en soms zelfs met het beleid van de instelling, denk aan hoe er met diensten omgegaan wordt, het vacature-beleid (interimmers) en de opname-afspraken. Dit alles heeft directe invloed op ons werk en vraagt dus ook onze aandacht. 
 
Dat is wat klinisch leiderschap genoemd wordt: uitstijgen boven de individuele arts-patient-relatie en de brede blik aanmeten, initiatief nemen, een voorloper of aanjager zijn of het voortouw nemen. In veel instellingen is hier op informele wijze ruimte voor en in sommige instellingen is er ook een medische staf of een vakgroep waar precies dit aan de orde komt. 
 
Maar geen enkele ggz-instelling heeft een hoofdstuk zoals alle andere medisch specialisten in Nederland dat wel hebben; namelijk AMS 8 (hoofdstuk 8 uit de arbeidsvoorwaarden medisch specialisten). [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 18:35 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

15.04.2018

Airvaren

Midden vorig jaar werd ik door Eddo Spijkman van Intellect Transfer in contact gebracht met Henk ten Cate van Educate. Hij is onderwijskundige, ondernemer en vlieger en bekend van Airvaren. Hij wilde dit concept vertalen naar een nascholing voor psychiaters en vroeg mij mee te denken. Dat deed ik met plezier en het resultaat werd tijdens het afgelopen voorjaarscongres gelanceerd. Aivaren voor psychiaters bestaat uit een anderhalve dag geaccrediteerde nascholing (8 pnt) voor maximaal 8 psychiaters, bijvoorbeeld als intervisiegroep  of als visitatiegroep. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 12:29 @ media | Een opmerking toevoegen

17.01.2018

Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie; to be continued…

In december publiceerden Eric Ettema en ik een artikel (zie eerdere posts), waarin we een evaluatie presenteerden van de onderwijsmodule ‘Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie; morele competenties’, ontwikkeld door het VUmc, afdeling metamedica, in samenwerking met de NVvP. Ons artikel is te lezen in Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE).

In die cursus, maar ook in alle andere contacten die ik met psychiaters had over dit thema, bleek maar weer dat zowel psychiaters die wel bereid zijn uit te voeren, als psychiaters die dat niet bereid zijn (vanwege gewetensbezwaren, principiële overwegingen, of uit handelingsverlegenheid) aan de slag moeten als ze een verzoek krijgen. Aan de slag met hoe goed om te gaan met de zorgvuldigheidscriteria (zelf door ze te toetsen, of derden te faciliteren dat goed te doen), aan de slag met afstemming (door behalve het verzoek ook de rest van de behandeling goed over te dragen, of juist die behandelrelatie in stand te houden en zich te committeren aan een goed vervolg) en aan de slag met een goed levenseinde (door naasten te begeleiden, of te faciliteren in de uitvoering bijvoorbeeld). Maar voordat men op een goede manier aan de slag kan, is dat bewustwordingsproces van de psychiater, namelijk: ‘ga ik nu wel of niet me inlaten met een dergelijke traject’ essentieel. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 08:37 @ algemeen, publicaties | Een opmerking toevoegen

29.12.2017

Euthanasie en hulp bij zelfdoding in de psychiatrie: een onderwijsmodule

Deze maand verschenen in Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek: een artikel van Eric Ettema en mijzelf over de onderwijsmodule die wij maakten in samenwerking met de NVvP en ZonMW over euthanasie en hulp bij zelfdoding in de psychiatrie. Bij Emergis draaide deze cursus met succes en volgende maand gaan cursus 2 en 3 van start. Zie bijvoorbeeld hier.

Andrea Ruissen - 09:31 @ publicaties | Een opmerking toevoegen

11.12.2017

Medicalisering volgens de Gezondheidsraad

• Mensen krijgen het etiket ‘ziek’ opgeplakt omdat hun situatie past binnen de definitie van een nieuwe ziekte of binnen de uitgebreide definitie van een bestaande ziekte. De gezondheidstoestand van de mensen in kwestie verbetert hierdoor niet. 
• Mensen krijgen een medische behandeling aangeboden, niet omdat zij een aandoening hebben die zij eerder niet (in die mate) hadden, maar alleen omdat de behandelindicaties zijn verruimd. Hun gezondheidstoestand verbetert hier niet door. 
• Er worden mensen op aandoeningen getest zonder dat er indicaties zijn die wijzen op een specifieke aandoening, of zonder dat de test zinvolle informatie over hun gezondheidstoestand zal opleveren (overtesten). 
• Er wordt met een diagnostische test bij iemand een ziekte vastgesteld die niet tot hinderlijke symptomen leidt (overdiagnose). 
• Er wordt bij iemand een aandoening behandeld zonder dat dit voor hem of haar tot gezondheidswinst leidt of er wordt een behandeling gegeven die ingrijpender is dan nodig (overbehandeling).

Belangrijk element om toe te voegen is dat er ook sprake kan zijn van een verbetering én verslechtering van de gezondheidstoestand tegelijkertijd. Zo zijn er aanwijzingen dat langdurige gebruik van antipsychotica na een psychose de kans op een nieuwe psychose verkleint, maar ook herstelbelemmerend kan werken. Ook is de vraag wat precies met de gezondheidstoestand bedoeld wordt: gaat het ook op psychisch en sociaal welzijn?

Andrea Ruissen - 12:59 @ algemeen | Een opmerking toevoegen

06.12.2017

Bijwerkingen van wilsbekwaamheidsbeoordelingen

Verschenen: Wilsbekwaamheid in de medische praktijk onder redactie van psychiaters Hein en Hondius. Met een hoofdstuk door Sander Welie en mijzelf over de bijwerkingen van de wilsbekwaamheidsbeoordeling. Het is een mooi en volledig boek, met aandacht voor hele praktische zaken, handvaten voor beoordeling, maar ook filosofische kwesties als de vrije wil. Een aanrader!

Andrea Ruissen - 19:51 @ publicaties | Een opmerking toevoegen

03.11.2017

Kwaliteitsstatuut 2.0

De psychiater maakte een evolutie door van lid van het behandelteam naar hoofdbehandelaar naar regiebehandelaar. Die evolutie moet doorzetten en moet termen als regiebehandelaar, hoofdbehandelaar gaan overstijgen. Het gaat er om wie de rode draad maakt, als het gaat om specialistische psychiatrische zorg (sGGZ of elders).

De psychiater heeft een aantal kerncompetenties. Centraal staat het benaderen van ziekte en gezondheid middels het biopsychosociale model. [Meer weten…]

Andrea Ruissen - 08:44 @ algemeen | Een opmerking toevoegen