Amedea

Introductie

Amedea is in 2014 opgericht door dr. Andrea Ruissen, psychiater. Zij heeft een achtergrond in zowel de geneeskunde als de wijsbegeerte. In de activiteiten die zij ontplooit onder de naam Amedea kan zij haar interesse in geneeskunde, psychiatrie en zorg enerzijds en (wetenschaps)filosofie, ethiek en het 'goede gesprek' anderzijds verenigen. Het werkgebied van Amedea is de regio Den Haag.