UA-69269769-1

AMEDEA

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Portfolio

Ik ben psychiater en filosofe met een voorliefde voor onderwijs. Een greep uit mijn portfolio: 

 • docent ziekteleer - Hogeschool InHolland, opleiding tot anesthesie-medewerker en operatiekamer-medewerker
 • docent medische vakken en communicatievaardigheden - Amstel Academie, opleiding tot physician assistant
 • docent vaardigheidsonderwijs lichamelijk onderzoek - VUmc, faculteit geneeskunde
 • docent medische ethiek voor practica en hoorcolleges - VUmc, faculteit geneeskunde
 • lid - commissie kennisonderwijs ouderenpsychiatrie, NvVP
 • docent acute zorg  en crisismanagement -  Hogeschool Zeeland in Vlissingen, opleiding verpleegkunde
 • spreker - NVL scholingsdag voor lactatiekundigen over ethiek
 • spreker - NVvP voorjaarscongres over o.a. wilsbekwaamheid en kwalitatief onderzoek 
 • spreker - studiedag van Lunetzorg Eindhoven over wilsbekwaamheid 
 • spreker - aios-onderwijs GGZ Centraal, GGZ inGeest, GGZ WNB, De Viersprong
 • docent psychiatrische ethiek - 'Ethiek in de Zorgsector', Radboud UMC
 • docent - nascholingen psychiatrie voor de Zeeuwse Gronden 
 • spreker - opleidingsdag voor bedrijfsartsen in samenwerkingen met de NSPOH en Psyon
 • spreker - geestelijk verzorgers werkzaam bij GGz Centraal, Pro Persona en Altrecht, thema euthanasie
 • docent - opleiding Specialist Ouderengeneeskunde, thema wilsbekwaamheid
 • docent & groepsleider - Corsendonkcursus
 • spreker - nascholingsbijeenkomst SCEN-groep West-Brabant

Neemt u contact op voor referenties. Ik werkte onder andere met: