UA-69269769-1

AMEDEA

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Dr. Andrea Ruissen (1981) is psychiater en filosofe. Naast haar werk in de patiëntenzorg publiceert zij regelmatig in (wetenschappelijke) tijdschriften, op websites en schrijft zij boekhoofdstukken. Ze geeft vanuit Amedea voordrachten, scholing en onderwijs aan verschillende doelgroepen en faciliteer moreel beraden. 


Curriculum vitae

Geneeskunde studeerde ik in Maastricht, en daar volgde ik ook vakken cultuurwetenschappen, gezondheidswetenschappen en psychologie. Mijn eerste schreden op het onderzoekspad zette ik onder supervisie van dr. Scheltus van Luijk als student-assistent in een leerstijlen-onderzoek. Later was ik actief in de studentenpolitiek namens studentenvakbond NSEM. Na mijn basisartsexamen in 2005, vertrok ik naar Amsterdam om aldaar wijsbegeerte aan de VU te studeren. In het kader van die studie liep ik stage bij de Gezondheidsraad in Den Haag bij dr. Wybo Dondorp. 

Vervolgens startte ik in 2009 de opleiding tot psychiater bij hoofdopleider prof. Ton van Balkom, GGZ inGeest in Amsterdam. Ik combineerde de opleiding met een promotietraject bij de afdeling metamedica van het VUmc. Prof. Guy Widdershoven en prof.van Balkom traden op als promotor. Prof. Gerben Meynen en prof. Tineke Abma waren co-promotoren. Na het algemeen deel van de opleiding tot psychiater deed ik in de periode 2014-2016 een drietal externe stages; bij EmergisDe Viersprong en GGZ WNB. Mijn proefschrift over wilsbekwaamheid in de psychiatrie rondde ik in 2015 af. In 2016 registreerde ik me als psychiater. 

Regelmatig schreef ik in het kader van studie en opleiding artikelen, essays en papers. Mijn positiepaper over het evalueren van onderwijs en toetsing aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Maastricht werd beloond met de facultaire onderwijsprijs in 2001. Met een essay over jongensbesnijdenis in Nederland won ik in 2004 de Paul Sporkenprijs van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. Mijn filosofie-scriptie, geschreven onder supervisie van prof. dr. Evert van Leeuwen, over 'medicalisering' werd in 2007 genomineerd voor de nationale scriptieprijs. Een publicatie over wilsbekwaamheid in de psychiatrie van mijn hand ontving in 2012 de publicatieprijs van het Tijdschrift voor Psychiatrie, 3de prijs. In 2015 won ik weer de publicatieprijs, ditmaal de 2de prijs en daarnaast ook de publieksprijs, met respectievelijk een publicatie en presentatie over diagnostiek en classificatie in de psychiatrie. 

Onderzoek krijgt de laatste tijd weer een grotere plaats in mijn werkweek. Ik ben verbonden aan Emergis als psychiater-onderzoeker en docent. Ik ben docent en bestuurslid van de stichting BKOP die jaarlijks de Corsendonkcursus verzorgd. Ook ben ik verbonden aan het Erasmus MC en het VUmc als onderzoeker-te-gast en begeleid een promovenda. Regelmatig superviseer ik aios, verpleegkundigen en psychologen voor het wetenschappelijk onderzoek dat zij doen in het kader van hun opleiding.

Schrijven was en is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik was actief in de redactie van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. Ik schreef behalve de internationale wetenschappelijke artikelen in het kader van mijn promotie, ook verschillende populair-wetenschappelijke stukken over bijvoorbeeld dwangstoornissen en wilsbekwaamheid, maar ook over literatuur en ethiek in bredere zin. Nog steeds schrijf ik regelmatig columns, kortere en langere bijdragen voor tijdschriften, websites en boeken. 

Tijdens de psychiateropleiding en daarna volgde ik het nodige extracurriculaire onderwijs. Zo verdiepte ik me in KOPP (GGZ inGeest), suïcidepreventie (bij Jan Mokkenstorm, 113 online), verslavingsgeneeskunde (GGZ inGeest i.s.m. Brijder Verslavingszorg) en psychofarmacologie (bij prof.dr. Anton Loonen, RUG). Op het gebied van psychotherapie bekwaamde ik me in Mentalization Based Treatment (bij Dawn Bales, MBT Nederland), Transactionele Analyse (101 TA Academy), systeemtherapie en groepspsychotherapie (bij Pierre Sebregts, De Viersprong). Ik behaalde de BKO (basiskwalificatie onderwijs) voor academische (medische) centra. Ook verdiepte ik me in het kader van moreel beraad in de dilemma-methode (bij dr. Bert Molewijk, Metamedica VUmc) en in socratische gespreksvoering (bij Hans Bolten). Momenteel ben ik in opleiding tot trainer-gespreksleider moreel beraad bij het VUmc. 

Sinds 2014 houd ik me onder de naam Amedea als zzp-er bezig met consultatie, onderwijs en bij- en nascholing op filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie. Ik combineer mijn activiteiten voor Amedea met mijn werk als zorgpsychiater bij het NIFP

Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen.