UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

 


Onderwijs & consultatie

Onderwijs van mbo tot wo+ en consultatie aan zorgprofessionals en/of teams over specifieke casuïstiek


Bij- en nascholing

Voor zorgprofessionals, al dan niet geaccrediteerd

Schrijf een referaat

Online stappenplan voor aios die een referaat willen schrijven


Amedea Academy

Voor hulp bij (profiel)werkstukken, scripties, dissertaties, onderzoeksvragen en publicaties
Stand up college 

Een dynamische en interactieve werkvorm voor kennisoverdracht in de zorg

Moreel beraad

Voor (gezondheidszorgprofessionals (i.o.) en mensen in een publieke functie