Onderwijs, moreel beraad en coaching

Aanbod

Ik kan op verzoek nascholing verzorgen over verschillende onderwerpen. Denk aan kwalitatief onderzoek; ethiek en filosofie van de zorg; Moreel Beraad; wilsbekwaamheid in verschillende contexten; hulp bij zelfdoding, euthanasie en levensbeeindigend handelen in de psychiatrie, film&literatuur en geneeskunde. Werkvormen variëren van frontaal onderwijs en colleges, tot werkgroepen; eenmalige bijeenkomsten tot volledige cursussen; online nascholing in combinatie met klassikaal onderwijs tot coaching en begeleiding bij eindreferaten en studieopdrachten. Ik kan ook voordrachten houden over Moreel Beraad en Moreel Beraden faciliteren. Voor het opleiden van gespreksleiders Moreel Beraad werk ik samen met het VUmc, afdeling metamedica